วิ่งคนชนวิ่งควาย 2024 Chonburi Authentic Half Marathon 2024

ประเภท
Type
จำนวน
Qty
5 KM
10 KM
21 KM
ยอดรวม
Unit Price
0
ยอดรวมทั้งหมด (บาท)
Grand Total
0

  • เงื่อนไขการสมัคร
  • - รับรหัส ORDER ID ยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านอีเมล และ SMS จาก Funaroundtickets.com เท่านั้น
  • - ห้ามโอนสิทธิ์ หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
  • - เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • - ไม่มีบริการจัดส่ง
วิ่งคนชนวิ่งควาย 2024
วันจัดงาน

วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2567

04.00 น. - 10:00 น.


สถานที่จัดงาน

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา จังหวัดชลบุรี


รับอุปกรณ์วิ่ง (Expo Day)

วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2567

เวลา 13:00 - 19:00 น.

สวนสาธารณะตำหนักน้ำ จังหวัดชลบุรี


รับอุปกรณ์วิ่ง (Race Day)

วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2567

เวลา 03:00 - 03:30 น.


หลักฐานในการรับ Race Pack

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบต้องการให้ช่วยในการสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @989ikema