แจ้งการชำระเงิน Upload Payment Slip

อัพโหลดสลิป #

1. ถ่ายภาพ หลักฐานการชำระเงิน ให้เห็นจำนวนเงิน และวันเวลาที่ชำระเงินชัดเจน
2. ระบุ หมายเลขการสั่งซื้อ (ORDER ID #) ไว้บนภาพ
3. อัพโหลดสลิป เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
4. ระบบจะยืนยันการชำระเงินให้ภายใน 24 ชม.
5. หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย จะได้รับการยืนยันการสมัคร ผ่านทางอีเมล/SMS ที่ลงทะเบียนไว้
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE @989ikema