ตรวจสอบการสถานะการสมัคร Check Order Status

หมายเลขการสมัคร (ORDER ID)

หรือ ค้นหาจากชื่อนักวิ่ง

หมายเหตุ
- รายการจะมีสถานะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- กรณีชำระผ่านช่องทางอัตโนมัติ ระบบจะส่งคำยืนยันการสั่งซื้อไปทาง อีเมล และ SMS ภายใน 1-2 นาที
- กรณีชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ต้องแจ้งชำระเงิน ที่เมนู แจ้งชำระเงิน หรือ ทาง LINE @989ikema
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE @989ikema