รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว SK RUN FUN FEST

ระยะวิ่ง 5K (8 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Kewadee Sukiaonung 32 หญิง - XL
 Somza Wiparat JS 36 หญิง - M
 Teerasak Chatipa 34 ชาย - L
 นางสาวนุรักษ์ แซ่เตียว 35 หญิง - XL
 นางสาวปิยาลักษณ์ ทายิดา 28 หญิง - S
 นาตยา สุขเจริญ 38 หญิง - 2S
 อำไพ เจ 59 หญิง - 2XL
 เอธยา บุ๊ค 38 หญิง - S

ระยะวิ่ง 10K (36 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Christoph Hoelber 60 ชาย - 3S
 Patchareeya Chalaemyat 39 หญิง - S
 Pitichai Yuttrakul 43 ชาย - 3XL
 Surapong Khwankham 49 ชาย - L
 Teerakun Khwankham 49 หญิง - S
 Teppawis Thithirangsicharoen 46 ชาย - 3XL
 Treebud Wuttayakorn 42 ชาย - XL
 กนิษฐา นาวารัตน์ 68 หญิง - S
 กรรณิกา เพ็ชร์ดี 44 หญิง - 3S
 กฤตติภัทร กิจกรรณิการ์ 17 ชาย - L
 กีรติ แซ่เจียม 41 ชาย - 2XL
 จิณภัทร กิจกรรณิการ์ 12 หญิง - M
 ธนากร เตชะพงศ์ธร 63 ชาย - L
 ธีรพล สว่างอารมย์ 45 ชาย - M
 นางจันทร์ฉาย ปักเขตานัง 63 หญิง - M
 นาตยา เจริญยิ่งสุขจินดา 37 หญิง - 3S
 นายกิตติ หมอกเจริญ บางปะกง running 43 ชาย - L
 นายอภิสิทธ์ แซ่เตียว 29 ชาย - L
 นิรัตน์ เจียงวีรวงศ์ 61 ชาย - L
 ประกายแก้ว โอภานนท์ 69 หญิง - M
 ประภัทร จงเชี่ยวชาญวิทย์ 24 ชาย - L
 ปราโมทย์ จงเชี่ยวชาญวิทย์ 63 ชาย - 2XL
 ปรีดา อำพันพิศุทธิ์ 65 ชาย - M
 พัชรี กิจกรรณิการ์ 57 หญิง - S
 วัฒนา โอภานนท์ 68 ชาย - M
 วิชาญ ปัญญายงค์ 39 ชาย - L
 วิชาญ โชติตันมากร 59 ชาย - L
 ศักรินทร์ รินรส 52 ชาย - XL
 ศิริวรรณ หาญในธรรม 47 หญิง - S
 ศุภมิตร ตรีเพชรเสมอคุณ 38 ชาย - L
 สุทธิศาล กิจกรรณิการ์ 50 ชาย - L
 อดิศร กิจจาณรงค์ 33 ชาย - XL
 อังศนา โชติตันมากร 58 หญิง - S
 เนาวรัตน์ สมวงศ์ 42 หญิง - M
 เสถียร สังฆธรรม 49 ชาย - L
 เสรษฐวุฒิณ์ อัศวเดชกุล 44 ชาย - M

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @989ikema