Shutter Run Fun Fest - สั่งซื้อเฉพาะเสื้อ
วันจัดงาน

วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

04.00 น. - 10:00 น.


สถานที่จัดงาน

อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว) จังหวัดชลบุรี


หลักฐานในการรับ Race Pack

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบต้องการให้ช่วยในการสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @989ikema